+  =   – Iron Solari: Khi bắt đầu trận đánh

Đấu Trường Chân Lý mùa 4 – Tổng hợp cách ghép trang bị bản cập nhật 10.19 chủ đề Định Mệnh.
admin 04/09/2020 13:19.
Bài viết tổng hợp chi tiết toàn bộ cách ghép từng trang bị trong Đấu Trường Chân Lý mùa 4 – chủ đề Vô hạn Thiên Hà.
Kiếm BF +15 Sát thương  +  =   – Huyết Kiếm: Hồi máu bằng 40% đòn đánh thường  +  =  – Dao Tử Thần: Khi hổ trợ hay giết được 1 tướng địch cộng thêm 20 sát thương cho tới khi kết thúc trận đấu  +  =   – Diệt Khổng Lồ: Sát thương phép và đòn đánh tay gây thêm 10% sát thương.
Nếu mục tiêu có trên 1750 máu tối đa thì Sát thương tăng thêm 90%  +  =  – Giáp Thiên Thần: Hồi sinh với 400 HP.
+  =  – Kiếm Súng Hextech: Hồi máu bằng 40% lượng sát thương của phép gây ra.
Lượng hồi máu dư ra nếu người mang đầy máu sẽ biến thành khiên ( Max 400)  +   =  – Vô Cực Kiếm: Thêm 100% sát thương chí mạng   +  =  – Thương Shojin: Hồi 15% mana cho mỗi đòn đánh tay  +  =   – Lá Cờ Zeke: Trong giao tranh, người mang và đồng minh trong phạm vi 1 hex và cùng 1 hàng sẽ được thêm 30% tốc đánh  +  =  – Người đeo trở thành Hệ Thánh Thần Chain Vest +25 Armor  +  =  – Áo Choàng Gai: Vô hiệu hóa sát thương cộng thêm từ các đòn đánh chí mạng.
Khi bị đánh thường sẽ phản sát thương lên các tướng xung quanh mỗi giây – Sát thương gia tăng theo cấp của tướng đó ( 80/100/150) ( Gây sát thương mỗi 2.5 giây)  +  =   – Tim Băng: Tốc đánh của đối phương giảm 50%, nếu cộng dồn sẽ tăng tầm ảnh hưởng chứ không tăng khả năng giảm tốc đánh  +  =  – Giáp Thiên Thần: Hồi sinh với 400 HP.
+  =  – Khi trận đấu bắt đầu thì bắn 1 tia thẳng về phía trước và làm chậm thời gian sử dụng kỹ năng đầu tiên của đối phương và tăng 33% năng lượng tối đa cần để dùng kỹ năng ( giống hiệu ứng độc mùa 2).
+  =   – Iron Solari: Khi bắt đầu trận đánh, tất cả các tướng trong phạm vi 2 ô cùng 1 hàng với người mang trang bị sẽ có khiên máu 250/275/300, tồn tại trong 7 giây.
+ =    – Giáp Lửa: Bắt đầu trận đấu, mỗi 2 giây sau đó 1 kẻ địch trong phạm vị 2 ô hex sẽ bị đốt 25% máu tối đa trong 10 giây.
Giảm khả năng hồi máu 50%.
+  =   – Khiên Băng: Người giữa có thêm 15 giáp và 15 kháng phép khi bị trở thành mục tiêu của kẻ địch  +  =  – Khi người mang nhận sát thương hoặc gây ra đòn chí mạng thì cộng thêm 2% sát thương cộng dồn.
Cộng dồn tối đã 25 lần.
Khi đủ 25 stack thì thêm 25 kháng phép và giáp  + =  – Người mang trở thành Tiên Phong Giant”s Belt +200 Health  +  =  – Quỷ Thư: Khi sử dụng phép gây sát thương sẽ đốt 25% máu tối đa của kẻ địch với dạng sát thương chuẩn trong 10 giây.


Thursday January 01, 1970

Giảm khả năng hồi máu 50%  +  =  – Dây chuyền chuộc tội: Khi người mang chết

hồi cho đồng minh 800 máu  + =    – Giáp Lửa: Bắt đầu trận đấu, mỗi 2 giây sau đó 1 kẻ địch trong phạm vị 2 ô hex sẽ bị đốt 25% máu tối đa trong 10 giây.
Giảm  +  =  – Thông Đạo Zzrot: Khi người mang chết sẽ tạo 1 công trình có 1500/2250/3000 máu và tiếp tục chiến đấu  .


Thursday January 01, 1970

+  =  – Vuốt Bẫy: Khi trận đấu bắt đầu sẽ nhận 1 khiên kháng phép

Khi khiên vỡ sẽ làm choáng tướng địch đã làm vỡ khiêng trong 4 giây  +  =  – Giáp Warmog: Thêm 1000 máu   +  =   – Lá Cờ Zeke: Trong giao tranh, người mang và đồng minh trong phạm vi 1 hex và cùng 1 hàng sẽ được thêm 30% tốc đánh  +  =   – Phong Kiếm: Khi bắt đầu trận đấu, .


Thursday January 01, 1970

Người mang gọi bão tố và loại bỏ 1 kẻ địch gần nhất ra khỏi giao tranh trong 5 giây

+  =  – Tướng mang trang bị này sẽ thành Hệ Chiến Tướng Gậy quá khổ +20 Spell Damage  +  =  – Cuồng Đao: Cộng 6 % tốc đánh mỗi điểm cộng dồn, cộng vô hạn.
+  =  – Kiếm Súng Hextech: Hồi máu bằng 40% lượng sát thương của phép gây ra.
Lượng hồi máu dư ra nếu người mang đầy máu sẽ biến thành khiên ( Max 400)  +  =  – Cung Ánh Sáng: Đối phương trong phạm vi 2 ô xung quanh người giữ trang bị sẽ bị giảm 40% kháng phép và nếu kẻ địch sử dụng phép sẽ bị giật sát thương phép bằng 225% năng lượng tối đa.
+   =   – Găng Bảo Thạch: Sát thương phép có thể chí mạng và thêm 30% sát thương chí mạng  +  =   – Iron Solari: Khi bắt đầu trận đánh, tất cả các tướng trong phạm vi 2 ô cùng 1 hàng với người mang trang bị sẽ có khiên máu 250/275/300, tồn tại trong 7 giây.

+  =   – Vọng Âm Luden: Khi người giữ trang bị sử dụng kỹ năng

mục tiêu đầu tiên dính phép sẽ nhảy thêm sát thương phép lan ra 3 mục tiêu gần nhất và gây 180 sát thương.
+  =  – Quỷ Thư: Khi sử dụng phép gây sát thương sẽ đốt 25% máu tối đa của kẻ địch với dạng sát thương chuẩn trong 10 giây.
Giảm khả năng hồi máu 50%  +  =  – Mũ Phù Thủy: + 40% sức mạnh phép thuật.   +  =  Người mang trang bị này sẽ trở thành tướng U Hồn Áo choàng bạc +25 kháng phép  +  =   – Huyết Kiếm: Hồi máu bằng 40% đòn đánh thường  +  =  – Vuốt Rồng: Giảm 63 % sát thương phép nhận vào  +  =  – Cốc Sức Mạnh: Bắt đầu trận đấu, người giữ và đồng minh ở bên trái và bên phải thêm 30 Sát thương phép trong 20 giây.
+  =  – Cung Ánh Sáng: Đối phương trong phạm vi 2 ô xung quanh người giữ trang bị sẽ bị giảm 40% kháng phép và nếu kẻ địch sử dụng phép sẽ bị giật sát thương phép bằng 225% năng lượng tối đa  +  =  – Áo choàng thủy ngân: Người mang sẽ miễn nhiểm các trạng thái khống chế trong 12 giây đầu tiên của giao tranh  +  =  – Cuồng Cung: Bắn thêm 1 mục tiêu nữa và đòn đánh thêm gây sát thương bằng 75% sát thương tay có thêm hiệu ứng của đòn đánh  +  =    – Khiên Băng: Người giữa có thêm 15 giáp và 15 kháng phép khi bị trở thành mục tiêu của kẻ địch  +  =   – Phong Kiếm: Khi bắt đầu trận đấu, Người mang gọi bão tố và loại bỏ 1 kẻ địch gần nhất ra khỏi giao tranh trong 5 giây.
+  =  – Người mạng sẽ trở thành tướng Thần Rừng Cung Gỗ +15% Attack Speed  +  =   Diệt Khổng Lồ: Sát thương phép và đòn đánh tay gây thêm 10% sát thương.
Nếu mục tiêu có trên 1750 máu tối đa thì Sát thương tăng thêm 90%  +  =  – Cuồng Đao: Cộng 6 % tốc đánh mỗi điểm cộng dồn, cộng vô hạn.
+  =  – Cung Xanh: Khi gây sát thương chí mạng thì mục tiêu bị giảm 75% phòng thủ vật lý trong 3 giây.
+  =  – Đại Bác Liên Thanh: Tầm đánh tăng 200% và người bắn không thể đánh hụt  +  =  – Cuồng Cung: Bắn thêm 1 mục tiêu nữa và đòn đánh thêm gây sát thương bằng 75% sát thương tay có thêm hiệu ứng của đòn đánh  +  =  – Dao Điện: Mỗi đòn đánh thứ 3 gây sát thương phép lên 3 / 4 /5 mục tiêu lượng sát thương bằng 80.
Gây thêm 85 sát thương chuẩn khi mục tiêu bị dính khống chế hoặc có khiên.
+  =  – Thông Đạo Zzrot: Khi người mang chết sẽ tạo 1 công trình có 1500/2250/3000 máu và tiếp tục chiến đấu  +  =  – Khi người mang nhận sát thương hoặc gây ra đòn chí mạng thì cộng thêm 2% sát thương cộng dồn.
Cộng dồn tối đã 25 lần.
Khi đủ 25 stack thì thêm 25 kháng phép và giáp  +  =  – Người mang sẽ trở thành Tộc Song Đấu Nước Mắt Nữ Thần +20 Mana  +  =   – Tim Băng: Tốc đánh của đối phương giảm 50%, nếu cộng dồn sẽ tăng tầm ảnh hưởng chứ không tăng khả năng giảm tốc đánh  +  =  – Găng Tay Công Lý: Khi  trận đấu bắt đầu thì tăng 45% thêm sát thương hoặc 50% hút máu trên đòn đánh thường và đòn phép  +  =  – Cốc Sức Mạnh: Bắt đầu trận đấu, người giữ và đồng minh ở bên trái và bên phải thêm 30 Sát thương phép trong 20 giây.
+  =   – Vọng Âm Luden: Khi người giữ trang bị sử dụng kỹ năng, mục tiêu đầu tiên dính phép sẽ nhảy thêm sát thương phép lan ra 3 mục tiêu gần nhất và gây 180 sát thương.

+  =  – Dây chuyền chuộc tội: Khi người mang chết

hồi cho đồng minh 800 máu  +  =  – Bùa Xanh: Hồi 20 mana mỗi khi sử dụng kỹ năng.
+  =  – Thương Shojin: Hồi 5 mana cho mỗi đòn đánh tay  +  =   – Dao Điện: Mỗi đòn đánh thứ 3 gây sát thương phép lên 3 / 4 /5 mục tiêu lượng sát thương bằng 80.
Gây thêm 85 sát thương chuẩn khi mục tiêu bị dính khống chế hoặc có khiên.
+  =  – Người mang trang bị này trở thành Pháp Sư Găng Đấu Tập +10% Crit +10% Né  +  =  – Găng tay công lý: Khi trận đấu bắt đầu thì tăng 45% thêm sát thương hoặc 50% hút máu trên đòn đánh thường và đòn phép  +  =  – Khi trận đấu bắt đầu thì bắn 1 tia thẳng về phía trước và làm chậm thời gian sử dụng kỹ năng đầu tiên của đối phương và tăng 33% năng lượng tối đa cần để dùng kỹ năng ( giống hiệu ứng độc mùa 2).
+   =  – Vô Cực Kiếm: Thêm 100% sát thương chí mạng  +   =    – Găng bảo thạch: Sát thương phép có thể chí mạng và thêm 30% sát thương chí mạng  +  =   – Cung Xanh: Khi gây sát thương chí mạng thì mục tiêu bị giảm 75% phòng thủ vật lý trong 3 giây.
+  =  – Áo choàng thủy ngân: Người mang sẽ miễn nhiểm các trạng thái khống chế trong 12 giây đầu giao tranh  +  =  – Găng tay đạo tặc: Trang bị này chiếm cả 3 slot đồ và khi trận đấu bắt đầu sẽ copy 2 trang bị ngẫu nhiên và cấp trang bị tương ứng với cấp độ của nhân vật mang trang bị.
+  =  – Vuốt Bẫy: Khi trận đấu bắt đầu sẽ nhận 1 khiên kháng phép.
Khi khiên vỡ sẽ làm choáng tướng địch đã làm vỡ khiêng trong 4 giây  +  =  – Người mang trang bị này trở thành Sát Thủ Xẻng Vàng    +  =  – Người mang trang bị này trở thành Pháp Sư  +  =  – Người mang trang bị này trở thành Sát Thủ  +  =  – Người mang sẽ trở thành Song Đấu  +  =  – Tướng mang trang bị này sẽ thành Chiến Tướng  +  =  Người mang trang bị này sẽ trở thành tướng U Hồn  +  =  – Người mạng sẽ trở thành tướng Thần Rừng  +  =  – Người đeo trở thành Thánh Thần  +  =  – Đội hình có thể thêm 1 tướng nữa.
+ =  – Người mang trở thành Tiên Phong Share Tag: Top 4 vị tướng có sức mạnh được thay đổi đáng kể nhất trong Đấu Trường Chân Lý: Định Mệnh.
04/09/2020 12:30.
BLV LCK cho rằng phiên bản 10.18 của LMHT được Riot Games cập nhật chỉ để bán skin mà thôi.
03/09/2020 18:30.
Copyright 2017 – Lag.vn – CÔNG TY CỔ PHẦN WHITE SHARK Địa chỉ: 780/14B Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh MST: 0313720704 Email liên hệ: Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Tiến Khoa – 077 261 5246 Liên hệ quảng cáo: – 093 250 5644 – Mr.
Dũng Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 07/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh cấp ngày 09/01/2018.